Skydd av torvjordar ger billiga utsläppsreduktioner

av | 10 juni 2022

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Naturresursinstitutet Luke har räknat ut vad det kostar att minska på klimatutsläppen inom jordbruket och marksektorn.

Utredningen visar att det skulle kosta i genomsnitt 15-50 euro att minska på utsläppen av ett ton koldioxid genom att skydda torvmark medan klimatåtgärder på vanliga mineraljordar kostar allt från 50 till 450 euro per ton koldioxidekvivalenter, uppger institutet.

Ungefär hälften av alla klimatutsläpp inom jordbruket härstammar från torvjordar och torvtäkter. Det går att minska på dessa utsläpp genom att undvika nya torvtäkter och genom att utöka vegetationen på alla torvjordar.

Ett annat sätt att minska på klimatutsläppen inom det finska jordbruket vore att öka kolbindningen på mineraljordar genom att i större utsträckning satsa på odling av växttäcken på åkrarna året runt.

Med hjälp av dessa åtgärder skulle man kunna minska på jordbrukets utsläpp med cirka 17 procent före 2030, skriver Naturresursinstitutet.

Klimatutsläppen från den finska djurhushållningen är cirka 2,1 miljoner ton koldioxid per år. Enligt Naturresursinstitutet skulle det gå att minska på kornas metanutsläpp med 25 procent genom att utfordra dem med foder som innehåller tilläggsämnet nitrooxypropanol. Det kostar cirka 100 euro per ko om året att satsa på dylik utfordring.

Den energi som används inom jordbruket står endast för 0,9 miljoner ton koldioxid per år. Enligt rapporten skulle en övergång till biobränslen och elmotorer minska utsläppen med två tredjedelar.

Foto: Wikimedia Commons/Kotivalo

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Nu görs ny inventering av Östersjötumlaren – andra någonsin

Nu görs ny inventering av Östersjötumlaren – andra någonsin

Minskade utsläpp från sjöfarten blev oplanerad klimatmanipulering

Minskade utsläpp från sjöfarten blev oplanerad klimatmanipulering

Förorenande utsläpp från flygtrafiken mycket högre än vad som hittills rapporterats

Förorenande utsläpp från flygtrafiken mycket högre än vad som hittills rapporterats