Sitra kräver större fokus på minusutsläpp

av | 26 januari 2023

Den finska klimatpolitiken måste fästa större uppmärksamhet vid avskiljning och lagring av koldioxid eller så kallade minusutsläpp. Det kräver en ny rapport som Jubileumsfonden Sitra publicerade på torsdagen.

Enligt Sitra borde Finland satsa mer krut på att fånga upp koldioxid från atmosfären (Direct Air Carbon Capture) och lagra koldioxid i geologiska formationer eller i produkter som tillverkas av biomassa.

Sitra föreslår likaså att den finska pappersindustrin investerar i avskiljning och lagring av koldioxid i uttjänta norska oljefält under havsbottnen i Nordsjön. Sitra anser ändå att lagringen av koldioxid ska vara en sekundär lösning och att Finland ska prioritera minskade utsläpp av växthusgaser.

”Alla lösningar som främjar minusutsläpp har sina styrkor, svagheter och risker. Till exempel prissättningen, miljöeffekterna och vissheten om att koldioxidutsläppen inte läcker ut i atmosfären varierar beroende på vilken teknik som tillämpas”, säger Marko Landström, ledande sakkunnig på Sitra.

Landström betonar att de tekniska lösningar som bygger på biomassa inte får leda till utökade avverkningar av skog med tillhörande miljöskador.

Sitras rapport lägger fram fem rekommendationer för att främja minusutsläpp. Enligt Sitra behövs bland annat stärkt EU-reglering och en nationell strategi med ekonomiska incitament och numeriska målsättningar för minusutsläpp.

”Finland har goda förutsättningar att utveckla lösningar för minusutsläpp tack vare vårt tekniska kunnande, våra biobaserade utsläpp och vår utsläppssnåla elproduktion. Dessa lösningar kan skapa jobb och inkomster för finska företag”, säger Oras Tynkkynen, seniorrådgivare på Sitra.

Foto: Joneikifi / Wikimedia Commons / Sappis pappersfabrik i Gerknäs i Lojo. Sitra föreslår att den finska pappersindustrin satsar på avskiljning och lagring av koldioxid i Norge.

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Minskade utsläpp på djurens bekostnad

Minskade utsläpp på djurens bekostnad

Naturskyddet i fara efter rekordstora nedskärningar

Naturskyddet i fara efter rekordstora nedskärningar

Etla: Finlands utsläpp minskar men likaså minskar kolsänkorna

Etla: Finlands utsläpp minskar men likaså minskar kolsänkorna