GTK: Mineralerna räcker inte till för grön omställning

av | 24 augusti 2022

Elektrifieringen löser varken energikrisen eller klimatförändringen, uppger Geologiska forskningscentralen GTK. Enligt centralens forskare är det inte möjligt att fullt ut ersätta den nuvarande användningen av fossila bränslen såsom olja, gas och stenkol med till exempel vind- och solkraft.

“Det saknas helt enkelt tid och resurser för att uppnå de mål som länderna med det största inflytandet ställt upp idag”, skriver GTK i sin rapport.

GTK varnar för att tillgången på värdefulla mineraler såsom kobolt, koppar och litium inte kommer att räcka till för att trygga övergången från bensin- till eldrivna bilar.

Den brittiska tidningen The Guardian är inne på samma spår. EU:s färska planer att luckra upp regelverket för gruvdrift och produktionen av mineraler kan ge upphov till stora mängder giftigt och radioaktivt avfall, varnar tidningen.

“Övergången till klimatneutralitet kan inte innebära att man ersätter beroendet av smutsiga fossila bränslen med ett beroende av råmaterial vars utbrytning lämnar stora landområden obeboeliga”, skriver The Guardian.

Förutom gruvdriftens och transportens förödande miljökonsekvenser, har den växande efterfrågan på mineraler också en stor inverkan på den globala geopolitiken.

Kina är idag den överlägset största exportören av mineraler i världen. Närmare 90 procent av alla solpaneler produceras idag i Kina, bland annat i Xinjiangprovinsen där de kinesiska myndigheterna har prickats för folkmord på den uiguriska minoriteten.

Kinas innehav av värdefulla metaller och mineraler kommer också att ha säkerhetspolitiska konsekvenser. Militäralliansen Nato är beroende av Kinas mineraler för sin vapenutrustning.

GTK menar att vi istället för att producera konsumtionsvaror behöver rikta om de nuvarande mineraltillgångarna till utbyggnaden av nya energisystem. GTK förespråkar en cirkulär ekonomi som effektiverar återanvändningen av mineraler och metaller.

“Samhället och industrin behöver minska på sin förbrukning av ekosystemen och vi måste utforma en ny förståelse för beroendeförhållandet mellan råvaror och energi”, skriver Geologiska forskningscentralen.

”Att minska på konsumtionen är kanske det enda alternativet vi har kvar”, skriver Helsingin Sanomat på ledarplats med anledning av GTK:s rapport.

Foto: Wikimedia Commons / Reinhard Jahn

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Glaciärerna i Schweiz krymper allt snabbare

Glaciärerna i Schweiz krymper allt snabbare

Gasutsläppet i Östersjön har ödesdigra miljöeffekter

Gasutsläppet i Östersjön har ödesdigra miljöeffekter

Ny invasiv fiskart upptäckt i Finland

Ny invasiv fiskart upptäckt i Finland

HBL-junior