Energi och industri

Uppsving för försäljningen av elbilar i år

Uppsving för försäljningen av elbilar i år

Allt fler finländare köper elbilar. Övergången bromsas ändå av otillräckliga statliga stöd, höga försäljningspriser och en skriande brist på laddningsstationer, anser två experter.  Ryktet om den bensindrivna bilens död är överdrivet. Den ...
Tidigare miljöchef varnar för bristfällig avloppsrening

Tidigare miljöchef varnar för bristfällig avloppsrening

Carl-Sture Österman har varit skärgårdens miljökämpe i flera decennier. Nu går han i pension efter 36 års förvärv vid Pargas stad. Vi träffade honom i Skräbböle i somras. Den som trodde att miljövårdschef Carl-Sture Österman i Pargas skulle ta bladet ...
GTK: Mineralerna räcker inte till för grön omställning

GTK: Mineralerna räcker inte till för grön omställning

Elektrifieringen löser varken energikrisen eller klimatförändringen, uppger Geologiska forskningscentralen GTK. Enligt centralens forskare är det inte möjligt att fullt ut ersätta den nuvarande användningen av fossila bränslen såsom olja, gas och stenkol ...
Lamt intresse för digital nedsmutsning

Lamt intresse för digital nedsmutsning

Knappt en tredjedel av alla finländare är oroliga för de negativa miljöeffekter som produktionen av digitala tjänster orsakar. Det visar en enkät som teknologibolaget Qvik har låtit göra. Enkäten går under namnet ”Finländarnas digitala vardag ...
All orsak att minska mobilavfallet

All orsak att minska mobilavfallet

Mobiltelefoner kunde återanvändas eller återvinnas i betydligt högre grad än vad som nu är fallet. Det är inte svårt att låta en begagnad telefon få längre livstid eller att lämna in en uttjänt telefon för materialåtervinning. Mobiltelefonerna, om ...