Avverkningen av skog minskade i fjol

av | 8 februari 2024

Virkesuttaget minskade i de finska skogarna i fjol. Foto: Mikael Sjövall

Virkesuttaget minskade i de finska skogarna i fjol. Foto: Mikael Sjövall

Uttaget av timmer och massaved från de finska skogarna minskade med 8 procent och uppgick till 69 miljoner kubikmeter i fjol, uppger Naturresursinstitutet.

Timmer och massaved används främst inom skogsindustrin. Endast cirka en halv miljon kubikmeter sågas upp av skogsägarna för eget bruk. Det totala stamvirkesuttaget för skogsflis och brännved minskade med 10 procent till 9,7 miljoner kubikmeter, skriver Naturresursinstitutet i ett pressmeddelande.

Timmer- och massavedsuttaget för industrin uppgick till 58,6 miljoner kubikmeter under det gångna året. Uttaget minskade med 5,4 miljoner kubikmeter jämfört med året innan.

En närmare granskning av statistiken i enskilda landskap visar att de största avverkningarna gjordes i Savolax och Norra Karelen där virkesuttaget uppgick till 6 miljoner kubikmeter. I Lappland, Kajanaland och Mellersta Österbotten var virkesuttaget på samma nivå som tidigare, men i de resterande åtta landskapen minskade avverkningarna med över 10 procent.

”Totalt tillvaratogs en femtedel mindre energivirke. Uttaget av hela träd eller kvistade träd minskade med över en miljon kubikmeter. Det kan bero på en hårdare konkurrens och en prisuppgång för klenvirke”, säger Tiina Sauvula-Seppälä, överaktuarie på Naturresursinstitutet.

Avverkningsuttaget varierar mycket från år till år. Sedan 2019 har virkesuttaget i hela landet varierat mellan 86 och 96 procent, med ett medelvärde på 92 procent av den beräknade avverkningspotentialen. I de tre nordligaste landskapen har man utnyttjat cirka fyra femtedelar av potentialen. I de sydliga delarna av landet har avverkningarna uppgått till 96 procent av den fastslagna potentialen.

”Virkesförrådet minskade i fjol med 82 miljoner kubikmeter genom avverkningar, skogsvårdsarbeten och naturlig avgång. Samtidigt var virkesförrådets årliga tillväxt 104 miljoner kubikmeter”, säger Jukka Torvelainen, överaktuarie vid Naturresursinstitutet.

Naturresursinstitutets statistiska översikt tar inte ställning till avverkningarnas inverkan på kolsänkorna, kollagren eller artrikedomen.

Avverkningarna av skog minskade rejält i fjol, enligt Naturresursinstitutets rapport. Foto: Mikael Sjövall

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Luke: Finland kommer inte att vara koldioxidneutralt 2035

Luke: Finland kommer inte att vara koldioxidneutralt 2035

Skogsdoft mildrar klimatförändringen – borde inkluderas bättre i klimatmodeller

Skogsdoft mildrar klimatförändringen – borde inkluderas bättre i klimatmodeller

Finland kräver paus med gruvdrift i djuphaven – Nordiska rådet kunde inte enas

Finland kräver paus med gruvdrift i djuphaven – Nordiska rådet kunde inte enas