Miljöpolitik

Elisa Aaltola för djurens talan

Elisa Aaltola för djurens talan

Den finska miljörörelsen och djurskyddet närmar sig varandra allt mer. Nyckelfrågorna är klimataktivism och det växande intresset för vegetarisk kost, säger filosofen, forskaren och författaren Elisa Aaltola. Elisa Aaltola har svårt att bestämma sig. ...
Gröntvätt på tork inom EU

Gröntvätt på tork inom EU

Det florerar upp till 230 olika hållbarhetsmärkningar inom EU. Därtill finns ytterligare 100 miljömärkningar för grön el. På den nordiska marknaden vimlar upp till 56 olika miljömärkningar för kläder. Nu vill EU skydda konsumenterna mot irrelevanta ...
Vargatider i Bryssel

Vargatider i Bryssel

Under energisk ledning av sin ordförande Ursula von der Leyen fortsätter EU-kommissionen den kampanj för att sänka vargens skyddsstatus som EU-parlamentet genom sitt rådgivande beslut för ett år sedan gav startskottet till. Kommissionen ska nu förbereda ...
Minskade utsläpp på djurens bekostnad

Minskade utsläpp på djurens bekostnad

Djurrättsorganisationen Animalia hävdar att djurperspektivet har fallit i skymundan i den rådande klimatdebatten, trots att djurproduktionen och klimatförändringen har ett inbördes samband. Då klimatpolitiken fokuserar på tekniska lösningar föreligger en ...
Naturskyddet i fara efter rekordstora nedskärningar

Naturskyddet i fara efter rekordstora nedskärningar

Anslagen till Östersjöskyddet rasar, anslagen till skydd av skogar reduceras och de statliga pengarna till naturskyddet skruvas ner med en tredjedel. Miljöorganisationernas kritik av den finska regeringens budget är massiv, men klimatpanelens ordförande ...