Miljöpolitik

Island är världsbäst på förnybar energi

Island är världsbäst på förnybar energi

Geotermiska lösningar tryggar över 90 procent av Islands värmeproduktion. Men de geotermiska depåernas gas är inte outsinlig. Nu pågår ett febrilt arbete för att bredda repertoaren i branschen. Ångan från det geotermiska kraftvärmeverket i Hellisheidi ...
Konstnärer kan trigga skogsaktivism

Konstnärer kan trigga skogsaktivism

Skogens tillstånd sysselsätter en lång rad konstnärer som vill främja debatten om miljöskydd – och bidra med filosofiska perspektiv om människans förhållande till naturen. Konestiftelsen driver ett program som finansierar projekt med en koppling till ...
Urban växtlighet lättar på hettan i städer, men grönskan fördelas ojämnt

Urban växtlighet lättar på hettan i städer, men grönskan fördelas ojämnt

En ny studie från Helsingfors universitet visar att den urbana växtligheten och dess nedkylande effekter fördelas ojämnt i europeiska städer. Allra minst nedkylande växtlighet finns i områden där invånarna har lägst socioekonomisk status, även i ...
Ekonomiska intressen driver fortfarande förorening av vattnet i Östersjön

Ekonomiska intressen driver fortfarande förorening av vattnet i Östersjön

En ny studie från Chalmers tekniska högskola i Sverige visar att utsläpp från fartyg med så kallade svavelskrubbrar i Östersjön har orsakat föroreningar som motsvarar kostnader på cirka 680 miljoner euro åren 2014-2022. Däremot tjänar företagen flera ...
Ökad efterfrågan på miljörelaterade utbildningar

Ökad efterfrågan på miljörelaterade utbildningar

Tuffare internationella miljökrav ökar behovet av miljörelaterade utbildningar i Finland. Bland annat revisionsbranschen behöver ny expertis som kan utvärdera företagens inverkan på miljön. – Gamla läroplaner ses över och helt nya utbildningar ...