Konsumtion

Ökad efterfrågan på miljörelaterade utbildningar

Ökad efterfrågan på miljörelaterade utbildningar

Tuffare internationella miljökrav ökar behovet av miljörelaterade utbildningar i Finland. Bland annat revisionsbranschen behöver ny expertis som kan utvärdera företagens inverkan på miljön. – Gamla läroplaner ses över och helt nya utbildningar ...
Dioxinhalterna har halverats under 2000-talet

Dioxinhalterna har halverats under 2000-talet

Det strävsamma arbetet med att strypa utsläppen av persistenta organiska miljögifter till Östersjön har burit frukt. Det menar överinspektör Timo Seppälä på Finlands miljöcentral. På 1970-talet hängde det på ett hår. Havsörnen var en hårsmån från att ...
Nu måste rederierna betala för sina klimatutsläpp

Nu måste rederierna betala för sina klimatutsläpp

Sjöfarten har sedan årsskiftet ingått i det europeiska utsläppshandelssystemet. Enligt Rederierna i Finland kommer det att ske stora omvälvningar inom branschen. Från och med januari i år har alla fartyg som anlöper europeiska hamnar varit förpliktade ...
Elisa Aaltola för djurens talan

Elisa Aaltola för djurens talan

Den finska miljörörelsen och djurskyddet närmar sig varandra allt mer. Nyckelfrågorna är klimataktivism och det växande intresset för vegetarisk kost, säger filosofen, forskaren och författaren Elisa Aaltola. Elisa Aaltola har svårt att bestämma sig. ...
Gröntvätt på tork inom EU

Gröntvätt på tork inom EU

Det florerar upp till 230 olika hållbarhetsmärkningar inom EU. Därtill finns ytterligare 100 miljömärkningar för grön el. På den nordiska marknaden vimlar upp till 56 olika miljömärkningar för kläder. Nu vill EU skydda konsumenterna mot irrelevanta ...