Konsumtion

Minskade utsläpp på djurens bekostnad

Minskade utsläpp på djurens bekostnad

Djurrättsorganisationen Animalia hävdar att djurperspektivet har fallit i skymundan i den rådande klimatdebatten, trots att djurproduktionen och klimatförändringen har ett inbördes samband. Då klimatpolitiken fokuserar på tekniska lösningar föreligger en ...
Naturskyddet i fara efter rekordstora nedskärningar

Naturskyddet i fara efter rekordstora nedskärningar

Anslagen till Östersjöskyddet rasar, anslagen till skydd av skogar reduceras och de statliga pengarna till naturskyddet skruvas ner med en tredjedel. Miljöorganisationernas kritik av den finska regeringens budget är massiv, men klimatpanelens ordförande ...
Oljeskiffern gör återkomst i Estland

Oljeskiffern gör återkomst i Estland

Estland har utökat användningen av oljeskiffern i samband med den globala energikrisen och det pågående kriget i Ukraina. Enligt miljöorganisationen Eestimaa Looduse Fond saknas den politiska viljan att minska på användningen av den klimatskadliga ...
Vätgasen kan  ge betydande  miljövinster

Vätgasen kan ge betydande miljövinster

Ett tjugotal vätgasprojekt är under planering på olika håll i Finland. Nya beräkningar vid Aalto-universitetet visar att vätgasen kan reducera Finlands klimatutsläpp med upp till 10–20 procent.  – Det är välkommet att så många vätgasprojekt planeras i ...
En kreativ protest mot konsumtionskulturen

En kreativ protest mot konsumtionskulturen

Att laga kläder tillsammans är ett bra sätt att motverka slit- och slängkulturen Att reparera och laga kläder är inget nytt. Det om något är en vanlig hushållssyssla som människan fått utföra så länge vi har klätt oss i kläder. Men i dagens läge verkar ...