vattenrestaurering

Våtmarker  som reningsverk

Våtmarker som reningsverk

Mariehamn har varit en föregångare när det gäller naturlig vattenrening i våtmarker, som hyser en rik biologisk mångfald och har betydande rekreationsvärde. Sedan 2020 renas en del av dagvattnet från Mariehamns gator i en våtmark som anlagts i den ...
Vattnens tillstånd väcker oro

Vattnens tillstånd väcker oro

Enligt en färsk enkät anser nio av tio finländare att rena vatten är viktiga för vår identitet. En nästan lika stor andel bedömer att ett rent Östersjön och vatten överlag är viktiga för mänskors hälsa och välbefinnande, för naturen och för en orts eller ...