vattenkvalitet

Vattnens tillstånd väcker oro

Vattnens tillstånd väcker oro

Enligt en färsk enkät anser nio av tio finländare att rena vatten är viktiga för vår identitet. En nästan lika stor andel bedömer att ett rent Östersjön och vatten överlag är viktiga för mänskors hälsa och välbefinnande, för naturen och för en orts eller ...