vargstammen

Vargatider i Bryssel

Vargatider i Bryssel

Under energisk ledning av sin ordförande Ursula von der Leyen fortsätter EU-kommissionen den kampanj för att sänka vargens skyddsstatus som EU-parlamentet genom sitt rådgivande beslut för ett år sedan gav startskottet till. Kommissionen ska nu förbereda ...
Vargen kommer, skjut!

Vargen kommer, skjut!

Vargpopulationen i hela Europa ökar och därmed också vargangreppen på tamboskap. Schweiz och Österrike är särskilt drabbade och har därför föreslagit en sänkning av vargens internationella skyddsstatus. Experter är skeptiska och tror inte att problemet ...