skogsskydd

Skogsrådgivarna styr ofta upp valet av skogsbruksmetod

Skogsrådgivarna styr ofta upp valet av skogsbruksmetod

Vad gör Finlands 620 000 privata skogsägare med sin skog? Säljer rubbet till skogsbolagen, skyddar skogen eller går inför kontinuerligt skogsbruk? Vad skogsägaren gör beror ofta på vem som ger råden och planerar skogsvården. Tänk dig att du är en ...
Ny forskning ska utreda alternativ till kalhyggen

Ny forskning ska utreda alternativ till kalhyggen

I ett samarbete mellan Finland och Sverige ska forskare ta reda på hur olika alternativ till kalhyggen främjar den biologiska mångfalden. Naturresursinstitutet i Finland, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet har inlett ett ...
Beslutet om skyddet av gammelskogar tas först nästa vår

Beslutet om skyddet av gammelskogar tas först nästa vår

Under det gångna året har en politisk tvist seglat upp om hur mycket gammelskog som ska skyddas i Finland. Bakom tvisten finns EU:s strategi om biologisk mångfald och målet att strikt skydda alla EU:s återstående gammel- och naturskogar med höga ...
Studie visar: Medborgarna värderar mångfald i skogspolitiken 

Studie visar: Medborgarna värderar mångfald i skogspolitiken 

I en studie gjord at Naturresursinstitutet Luke jämförde man finländarnas värderingar angående nationella skogspolitiska alternativ.   I ett pressmeddelande från Naturresursinstitutet Luke fanns det I enkäten – som 2000 medborgare svarade på – stora ...
Dystert för flygekorren

Dystert för flygekorren

Ralf Wistbacka har i omfattande och långvariga studier av flygekorrens ekologi visat att de små skogsområden som vid skogsavverkningar lämnats kvar kring boträd definitivt inte räcker för att upprätthålla en livskraftig flygekorrestam.   Wistbacka ...