sjöfart

Åländska rederier vill förbjuda utsläpp från svavelskrubbrar

Åländska rederier vill förbjuda utsläpp från svavelskrubbrar

Det var rätt beslut att inte använda svavelskrubbrar. Det anser flera åländska rederier som Finlands Natur har talat med. När svaveldioxidreglerna på Östersjön stramades åt var den allmänna opinionen att så kallade skrubbrar representerade den ...
Rederierna i Finland vill förbjuda utsläpp från skrubbrar

Rederierna i Finland vill förbjuda utsläpp från skrubbrar

En samhällskostnad på 680 miljoner euro samtidigt som rederierna sparar miljarder på att använda billig tjockolja. Det är prislappen för skrubbrarna som minskar luftutsläpp av svavel, men ökar föroreningar till vattnet. – Det här innebär en extra ...
Nu måste rederierna betala för sina klimatutsläpp

Nu måste rederierna betala för sina klimatutsläpp

Sjöfarten har sedan årsskiftet ingått i det europeiska utsläppshandelssystemet. Enligt Rederierna i Finland kommer det att ske stora omvälvningar inom branschen. Från och med januari i år har alla fartyg som anlöper europeiska hamnar varit förpliktade ...