Östersjön

Nya våtmarker anläggs i västra Nyland

Nya våtmarker anläggs i västra Nyland

Under sommaren har WWF i samarbete med lokala markägare anlagt två nya våtmarker i västra Nyland. Målsättningen har varit att minska problemen med översvämningar och näringsbelastning av vattendrag. I Sjundeå har arbetet med en våtmark på omkring 0,7 ...
De hotade sandstränderna undersökta

De hotade sandstränderna undersökta

Finlands miljöcentral Syke har nyligen undersökt förekomsten av sandstränder och de faktorer och hot som påverkar sandsträndernas naturtillstånd. Sandstränderna är artrika men hotade naturtyper. De hotas av igenväxning, av slitage och speciellt i Finska ...
Högeffektivt nytt reningsverk

Högeffektivt nytt reningsverk

Helsingforsregionens miljötjänsters (HRM) reningsverk i Blombacken i Esbo har varit i bruk sedan slutet av förra året med gott resultat. Reningsverket som behandlar avloppsvatten från västra delen av huvudstadsregionen har minskat områdets ...
Studie visar: Finländarna oroliga för Östersjön 

Studie visar: Finländarna oroliga för Östersjön 

En nyligen genomförd enkät som beställdes av John Nurminens Stiftelse och Finlands Sjöhistoriska Museum och som utfördes av Kantar Public, utforskade finländarnas förhållande till Östersjön. I studien framkom det att finländarna känner oro över ...
Mindre fiskekvoter rekommenderas för Östersjön 

Mindre fiskekvoter rekommenderas för Östersjön 

Internationella havsforskningsrådet (ICES) rekommenderar att lax inte ska fiskas i Östersjöns huvudbassäng och havsområdena i Bottniska viken år 2024. Detta uppger Naturresursinstitutet Luke i ett pressmeddelande.  Ices menar att lax skulle kunna ...