Östersjön

Surt hav skadar blåstången

Surt hav skadar blåstången

Blåstången växer snabbare men blir skörare på grund av klimatförändringen, visar en studie utförd vid Göteborgs universitet. Då koldioxidhalten ökar i atmosfären ökar också mängden koldioxid som löser sig i vattnet. Som en följd av detta kommer ...
Den svartmunnade smörbulten äts av skarv och rovfisk

Den svartmunnade smörbulten äts av skarv och rovfisk

Fisken svartmunnade smörbult har sitt naturliga utbredningsområde i Svarta havet och Kaspiska havet. Med fartygs barlastvatten har den spritts till Östersjön där den nu framgångsrikt breder ut sig. I Finland finns den framförallt i västra Finska viken, ...
Nya våtmarker anläggs i västra Nyland

Nya våtmarker anläggs i västra Nyland

Under sommaren har WWF i samarbete med lokala markägare anlagt två nya våtmarker i västra Nyland. Målsättningen har varit att minska problemen med översvämningar och näringsbelastning av vattendrag. I Sjundeå har arbetet med en våtmark på omkring 0,7 ...
De hotade sandstränderna undersökta

De hotade sandstränderna undersökta

Finlands miljöcentral Syke har nyligen undersökt förekomsten av sandstränder och de faktorer och hot som påverkar sandsträndernas naturtillstånd. Sandstränderna är artrika men hotade naturtyper. De hotas av igenväxning, av slitage och speciellt i Finska ...
Högeffektivt nytt reningsverk

Högeffektivt nytt reningsverk

Helsingforsregionens miljötjänsters (HRM) reningsverk i Blombacken i Esbo har varit i bruk sedan slutet av förra året med gott resultat. Reningsverket som behandlar avloppsvatten från västra delen av huvudstadsregionen har minskat områdets ...