klimatförändringen

Klimatpanelen efterlyser tilläggsåtgärder i kampen mot klimatförändringen

Klimatpanelen efterlyser tilläggsåtgärder i kampen mot klimatförändringen

Finlands klimatpanel anser att regeringens nuvarande klimatpolitiska åtgärder är otillräckliga. Detta kommer fram i ett nytt ställningstagande, där panelen framhåller att Finland har goda möjligheter att föra en mer ambitiös klimatpolitik. Enligt ...