havsskydd

Genombrott för det globala skyddet av djuphaven

Genombrott för det globala skyddet av djuphaven

Över 100 länder enades i lördags om ett folkrättsligt avtal som ska främja inrättandet av marina skyddsområden på olika håll i världen. ”Avtalet, som rör skydd och hållbart nyttjande av biologisk mångfald i områden utanför nationell jurisdiktion ...