Genombrott för det globala skyddet av djuphaven

av | 6 mars 2023

Över 100 länder enades i lördags om ett folkrättsligt avtal som ska främja inrättandet av marina skyddsområden på olika håll i världen.

”Avtalet, som rör skydd och hållbart nyttjande av biologisk mångfald i områden utanför nationell jurisdiktion inkluderar alla havens organismer som tidigare inte haft någon reglering”, säger Pia Norling, expert på Sveriges Havs- och vattenmyndighet i ett pressmeddelande.

Den historiska uppgörelsen vid Förenta nationernas huvudkvarter i New York föregicks av en segsliten förhandlingsprocess som malde på i mer än 10 år. Det nya folkrättsliga avtalet skapar globala regler för att begränsa miljöpåverkan och inrätta marina skyddsområden i det fria havet, som utgör cirka 95 procent av världshavens volym.

Målet är att 30 procent av alla världshavsområden ska skyddas före 2030. Som det nu är skyddas endast 1,2 procent av djuphaven. Det nya avtalet kan till exempel begränsa gruvdrift eller oljeborrning till havs.

”Det här är en historisk dag som visar att naturskyddet kan segra över en delad värld och geopolitiska motsättningar”, säger Laura Meller, havsansvarig på Greenpeace Norden i en intervju för BBC.

Enligt många förhandlingsparter hängde avtalet i en skör tråd in i det sista. Några av knäckfrågorna har handlat om den nationella fördelningen av kostnader och vilka sanktioner som ska tillgripas och vad som ska hända om något land bryter mot avtalet.

Det nya avtalet innehåller bland annat bestämmelser om obligatoriska miljöbedömningar av sådan verksamhet som planeras på världshaven.

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

WWF: Finland hör till världens mest överkonsumerande nationer

WWF: Finland hör till världens mest överkonsumerande nationer

Finländarnas koldioxidavtryck har halverats

Finländarnas koldioxidavtryck har halverats

Människans framfart hotar fågelbestånden

Människans framfart hotar fågelbestånden