hälsa

Trafikens luftföroreningar är ett allvarligt hälsoproblem

Trafikens luftföroreningar är ett allvarligt hälsoproblem

En ny forskningsrapport från Health Effects Institut (HEI), ett amerikanskt forskningsinstitut som specialiserat sig på hälsoeffekter av luftföroreningar, visar att trafikutsläppen innebär storskaliga risker för folkhälsan. HEI analyserade 353 ...