fosfor

Höga fosforhalter i havet

Höga fosforhalter i havet

Havsforskningsfartyget Aranda har varit ute på sin sedvanliga vinterövervakningsresa på Finska viken, Norra Östersjön, Skärgårdshavet och Bottniska viken. I Finska viken uppmättes höga forsforhalter vid ytan speciellt i området öster om Helsingfors. ...
Gips binder fosforn i åkerjorden

Gips binder fosforn i åkerjorden

Läckaget av fosfor från gödslade åkerjordar är en av de främsta orsakerna till övergödningen av Östersjön. Sedan 2016 har Finlands miljöcentral SYKE i samarbete med forskare från Helsingfors universitet utfört experiment med gips som bretts ut på åkrar ...