flada

Lyckat år för restaurering och vård av naturen

Lyckat år för restaurering och vård av naturen

År 2022 var ett rekordår när det gäller restaurering av myrmark i Finland inom det statliga Helmi-programmet. Den restaurerade arealen myrmark uppgick till 6 700 hektar. Arbetena, som utförts av Forststyrelsen, har varit koncentrerad till statsägd mark. ...