avgaser

Ökade mängder avgaser efter pandemin

Ökade mängder avgaser efter pandemin

Enligt mätningar som Helsingforsregionens miljötjänster HRM låtit göra steg halterna av kväveoxid under 2022 jämförts med 2020-2021 speciellt på de livligt trafikerade gatorna i Helsingfors. – Till exempel vid Backasgatan steg avgashalterna med en ...
Trafikens luftföroreningar är ett allvarligt hälsoproblem

Trafikens luftföroreningar är ett allvarligt hälsoproblem

En ny forskningsrapport från Health Effects Institut (HEI), ett amerikanskt forskningsinstitut som specialiserat sig på hälsoeffekter av luftföroreningar, visar att trafikutsläppen innebär storskaliga risker för folkhälsan. HEI analyserade 353 ...