Varmare klimat ger försurat hav i Arktis

av | 21 oktober 2022

Försurningen av havsvattnet till följd av klimatförändringen är ett faktum globalt, men nu visar forskning att försurningen fortlöpt 3–4 gånger snabbare i havet norr om Alaska och Sibirien än i andra hav. De nya rönen är ett resultat av en serie provtagningar från forskningsfartyg sedan 1994, enligt ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.

Den uppmätta försurningen är cirka en tiondel på pH-skalan under de senaste 30 åren. Om koldioxidhalten i atmosfären fortsätter att stiga med nuvarande fart kommer havens pH att sjunka med ytterligare 0,3 grader.

Orsaken till att de nordliga haven försuras mer än andra hav är att större arealer vattenyta blir i direkt kontakt med atmosfären då isen smälter bort. Då kan mer koldioxid lösas i havsvattnet, vilket sänker dess pH. En annan orsak till att de nordliga haven reagerar starkt på klimatförändringen är att koldioxid löser sig snabbare i kallt vatten än i varmt.

Förutom det krympande istäcket bidrar uppvärmningen av tundran i Sibirien till försurningen. Då permafrosten ger vika frigörs mängder av organiskt kol, som transporteras ut i floderna och vidare till ishavet. Då det organiska föreningarna bryts ned bildas koldioxid som sänker vattnets pH.

Ett lägre pH försvårar skalbildningen hos olika organismer i havet. Exempel på detta är vingsnäckorna, som nu ser ut att minska i antal i havet enligt färska forskningsresultat. Vingsnäckorna är viktig basföda för många valar som årligen vandrar upp till Norra ishavet för att äta upp sig.

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

EU gav grönt ljus för förordning som ska skydda biologisk mångfald – Finland röstade nej

EU gav grönt ljus för förordning som ska skydda biologisk mångfald – Finland röstade nej

Muddermassor dumpades i Bruksfjärden – lokal miljöförening känner sig lurad

Muddermassor dumpades i Bruksfjärden – lokal miljöförening känner sig lurad

Klimatpanelen efterlyser tilläggsåtgärder i kampen mot klimatförändringen

Klimatpanelen efterlyser tilläggsåtgärder i kampen mot klimatförändringen