Vargstammen växte i väster, minskade i öster

av | 21 juni 2022

Enligt Naturresursinstitutets uppskattning fanns det i mars 2022 60 vargrevir i Finland, fördelade på 37 revirhävdande familjegrupper och 23 revirhävdande par. Antalet revir hade ökat i västra Finland med nio, medan en minskning på fyra revir skett i östra Finland jämfört med läget 2021.

De 60 reviren fördelar sig på 41 i västra Finland och 19 i östra Finland. Av de sistnämnda fanns sju vid östgränsen, vilket innebär att vargarna i dessa revir rör sig både på den finska och den ryska sidan av gränsen.

Det totala antalet vargar är ungefär det samma som ett år tidigare, det vill säga 295.

Uppskattningarna är gjorda utgående från observationer i de aktuella områdena, känd dödlighet och dna-analyser. De sistnämnda har gjorts på avföringsprov som till största delen samlats in av frivilliga.

Beståndsberäkningen gäller situationen i mars innan vargstammen fått tillskott i form av valpar. En matematisk prognosmodell ger vid handen att det med 90 procents sannolikhet kommer att finnas 38–51 vargflockar i november 2022. Med samma sannolikhet är flockarnas antal 23–44 i slutet av mars 2023.

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Sommarledigt!

Sommarledigt!

Spöklika häggar

Spöklika häggar

Finländarna oroade över naturens tillstånd

Finländarna oroade över naturens tillstånd