varg

Vargen kan fälla vindkraftsbyggen – nytt projekt granskar vindkraftens inverkan på flera djurarter

Vargen kan fälla vindkraftsbyggen – nytt projekt granskar vindkraftens inverkan på flera djurarter

Stora vindkraftsparker kan påverka däggdjurens beteende och utbredning. Nu studeras läget i Finland. Det sker en massiv utbyggnad av vindkraften i Finland just nu. Enligt Vindkraftsföreningens statistik ökade den inhemska vindkraftsproduktionen med 25 ...
EU-kommissionen vill försvaga skyddet av vargen

EU-kommissionen vill försvaga skyddet av vargen

EU-kommissionen föreslår att vargens internationella skyddsstatus ska ändras från ”strikt skyddad” till en ”skyddad art” i Bernkonventionen. EU gick ut med förslaget i ett pressmeddelande på onsdagen. EU vill på detta sätt underlätta jakten på varg i ...
Vargatider i Bryssel

Vargatider i Bryssel

Under energisk ledning av sin ordförande Ursula von der Leyen fortsätter EU-kommissionen den kampanj för att sänka vargens skyddsstatus som EU-parlamentet genom sitt rådgivande beslut för ett år sedan gav startskottet till. Kommissionen ska nu förbereda ...
Vargen kommer, skjut!

Vargen kommer, skjut!

Vargpopulationen i hela Europa ökar och därmed också vargangreppen på tamboskap. Schweiz och Österrike är särskilt drabbade och har därför föreslagit en sänkning av vargens internationella skyddsstatus. Experter är skeptiska och tror inte att problemet ...
Ny förvaltningsplan för vargstammen

Ny förvaltningsplan för vargstammen

Jord- och skogsbruksministeriet vill revidera den existerande förvaltningsplanen för vargstammen. Ministeriet har dragit den slutsatsen efter en genomgång av Naturresursinstitutets inventering av den finska vargstammen, som offentliggjordes i ...