Vädret gynnade blågröna alger

av | 25 augusti 2022

Mängderna blågröna alger (cyanobakterier) varierade mycket i tid och rum under sommaren 2022. De blågröna algerna i skärgården var under juni–augusti vanligare än under motsvarande period åren 1998–2021. Det meddelar Finlands miljöcentral i ett pressmeddelande.

Mest påfallande var algblomningarna i västra Finska viken, Skärgårdshavet och Bottniska viken. I slutet av augusti förekom rikligt med blågröna alger även i östra Finska viken. I Kvarken har algblomningarna ökat oroväckande under de senaste åren.

Mest alger noterades under de varma perioderna i mitten av juli och augusti. I slutet av juli och början av augusti var det svalare och då minskade algförekomsterna betydligt.

Överlag har de prognoser som Finlands miljöcentral gör före algblomningssäsongen visat sig stämma bra. I år bedömdes risken för omfattande blågrönalgblomningar vara stor på grund av stora fosforreserver i vattnet. Varmt väder och omblandning av vattenmassorna bidrog ytterligare till att gynna algerna.

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Glaciärerna i Schweiz krymper allt snabbare

Glaciärerna i Schweiz krymper allt snabbare

Gasutsläppet i Östersjön har ödesdigra miljöeffekter

Gasutsläppet i Östersjön har ödesdigra miljöeffekter

Ny invasiv fiskart upptäckt i Finland

Ny invasiv fiskart upptäckt i Finland

HBL-junior