Vädret gynnade blågröna alger

av | 25 augusti 2022

Mängderna blågröna alger (cyanobakterier) varierade mycket i tid och rum under sommaren 2022. De blågröna algerna i skärgården var under juni–augusti vanligare än under motsvarande period åren 1998–2021. Det meddelar Finlands miljöcentral i ett pressmeddelande.

Mest påfallande var algblomningarna i västra Finska viken, Skärgårdshavet och Bottniska viken. I slutet av augusti förekom rikligt med blågröna alger även i östra Finska viken. I Kvarken har algblomningarna ökat oroväckande under de senaste åren.

Mest alger noterades under de varma perioderna i mitten av juli och augusti. I slutet av juli och början av augusti var det svalare och då minskade algförekomsterna betydligt.

Överlag har de prognoser som Finlands miljöcentral gör före algblomningssäsongen visat sig stämma bra. I år bedömdes risken för omfattande blågrönalgblomningar vara stor på grund av stora fosforreserver i vattnet. Varmt väder och omblandning av vattenmassorna bidrog ytterligare till att gynna algerna.

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Aktiv miljöorganisation kämpar för Kimitoöns skogar

Aktiv miljöorganisation kämpar för Kimitoöns skogar

Nu börjar dragkampen om den biologiska mångfalden i Montreal

Nu börjar dragkampen om den biologiska mångfalden i Montreal

Den urvattnade naturskyddslagen väcker besvikelse

Den urvattnade naturskyddslagen väcker besvikelse