Stort matsvinn i hushållen

av | 3 november 2022

Enligt en färsk undersökning från Naturresursinstitutet Luke är matsvinnet i hushållen i medeltal 25 kilogram per person och år. Den totala mängden livsmedelsavfall uppgår till 50–60 kilogram per person och år.

I undersökningen gjordes också en uppskattning av matsvinnets klimatpåverkan. Enligt studien motsvarar hushållens matsvinn i hela Finland de sammanlagda utsläppen av växthusgaser från 139 000 personbilar årligen.

Klimatpåverkan beror även på vad matresterna består av. Av hushållens matsvinn utgjorde kött och köttprodukter typiskt omkring 10 procent, men köttets andel av den totala klimatpåverkan varierade mellan 35 och 46 procent.

– Det är viktigt att försöka minska alla former av matsvinn. Speciellt borde man undvika att slänga bort köttprodukter, fastän mängderna kan verka små, säger Juha-Matti Katajajuuri, specialforskare vid Luke.

EU:s målsättning är att halvera matsvinnet fram till 2030.

Undersökningen gjordes i huvudstadsregionen, i Tammerforstrakten och Åbotrakten. Livsmedelsrester och matsvinn analyserades i både blandavfall och separat insamlat bioavfall.

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

EU gav grönt ljus för förordning som ska skydda biologisk mångfald – Finland röstade nej

EU gav grönt ljus för förordning som ska skydda biologisk mångfald – Finland röstade nej

Muddermassor dumpades i Bruksfjärden – lokal miljöförening känner sig lurad

Muddermassor dumpades i Bruksfjärden – lokal miljöförening känner sig lurad

Klimatpanelen efterlyser tilläggsåtgärder i kampen mot klimatförändringen

Klimatpanelen efterlyser tilläggsåtgärder i kampen mot klimatförändringen