Miljönytt

Minskande klimatutsläpp i kommunerna

Minskande klimatutsläpp i kommunerna

Klimatutsläppen har minskat med närmare en tredjedel, eller 28,7 procent, i så gott som alla Finlands kommuner under perioden 2005–2021. År 2021 var minskningen 3,1 procent jämfört med år 2020. Detta enligt preliminära uppgifter från en undersökning vid ...
Besvikelse efter pyrrhusseger i Sharm el-Sheikh

Besvikelse efter pyrrhusseger i Sharm el-Sheikh

Flopp, besvikelse och fiasko. Så sammanfattar en lång rad klimatpolitiska experter saldot efter Förenta nationernas klimatmöte i Sharm el-Sheikh som avslutades i söndags. Miljöminister Maria Ohisalo (Gröna) anser att ambitionsnivån var alltför låg på ...
Genombrott i klimatförhandlingarna

Genombrott i klimatförhandlingarna

EU gjorde en helomvändning i klimatförhandlingarna i Egypten sent på torsdagskvällen efter att EU:s klimatchef Frans Timmermans gav grönt ljus för en ny fond som ska finansiera klimatanpassande åtgärder i låginkomstländer, skriver nyhetsbyrån Bloomberg ...
Slamkrabban sprider sig österut och norrut

Slamkrabban sprider sig österut och norrut

Slamkrabban är den enda krabbart som har en fast förekomst i Finlands kustvatten. Den är en nykomling hos oss – den påträffades för första gången år 2009 i Nådendals hamn, dit den kommit med fartygs barlastvatten från Nordamerika. Slamkrabban spred sig ...
Protester ger upphov till obligatorisk utbildning om klimatkrisen

Protester ger upphov till obligatorisk utbildning om klimatkrisen

Från och med 2024 ska alla 14 000 elever vid Universitat de Barcelona gå en kurs om klimatkrisen. Dessutom införs en obligatorisk fortbildning i klimatfrågor för de 6 000 personer som arbetar inom universitetets akademiska kår. Den obligatoriska ...