Ny kampanj ska främja vegetarisk kost

av | 1 februari 2023

Nästan 30 finska företag och andra aktörer i livsmedelsbranschen lanserar en kampanj som ska främja konsumtionen av vegetarisk kost. Kampanjen koordineras av miljöorganisationen WWF Finland som har grundat nätverket Suomi kasvaa vegestä (Finland växer vegetariskt).

I nätverket ingår inflytelserika och namnstarka företag såsom Fazer, Paulig, S-gruppen, Lidl, Oatly, Palmia och Apetit.

Enligt det nygrundade nätverket kunde vegetariska livsmedel ge ett lyft till den finska exportindustrin och sätta sprutt på sysselsättningen.

Alternativa proteiner väntas stå för upp till 22 procent av den globala proteinmarknaden före 2035. Nätverket kräver att nästa regering investerar minst 170 miljoner euro i ett program som främjar framställningen av vegetariska livsmedel. Kravet framförs i ett policydokument som bygger på fem teser.

Det finska nätverket hänvisar bland annat till Danmark, Frankrike och Kanada som föredömen i frågan. Till exempel Danmark har grundat en utvecklingsfond som ska främja vegetariska livsmedel. Fonden har för närvarande ett kapital på 168 miljoner euro. Satsningarna på vegetariska alternativ utgör en central del av den danska klimatstrategin, skriver WWF i ett pressmeddelande.

Enligt de företag och aktörer som ingår i det finska nätverket skulle statliga stöd till vegetariska livsmedel höja Finlands konkurrenskraft, skapa nya jobb och stärka Finlands självförsörjningsgrad.

Lanseringen av kampanjen på onsdagen toppades med en enkät som visar att 69 procent av finländarna anser att staten ska utveckla och stödja den finska exporten av vegetariska livsmedel. Enligt opinionsmätningen anser 56 procent av finländarna att vi borde utöka odlingen av vegetariska proteiner för att stärka självförsörjningen.

Enkäten gjordes av Kantar Public i mitten av januari i år. Sammanlagt 1019 finländare över 18 svarade på opinionsmätningen. Felmarginalen är 3,1 procentenheter åt vartdera hållet.

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Luke: Finland kommer inte att vara koldioxidneutralt 2035

Luke: Finland kommer inte att vara koldioxidneutralt 2035

Skogsdoft mildrar klimatförändringen – borde inkluderas bättre i klimatmodeller

Skogsdoft mildrar klimatförändringen – borde inkluderas bättre i klimatmodeller

Finland kräver paus med gruvdrift i djuphaven – Nordiska rådet kunde inte enas

Finland kräver paus med gruvdrift i djuphaven – Nordiska rådet kunde inte enas