Ny förvaltningsplan för vargstammen

av | 19 september 2022

Jord- och skogsbruksministeriet vill revidera den existerande förvaltningsplanen för vargstammen.

Ministeriet har dragit den slutsatsen efter en genomgång av Naturresursinstitutets inventering av den finska vargstammen, som offentliggjordes i juni.

Enligt Naturresursinstitutet ”finns det nu mer exakta uppgifter om den finska vargstammen än någonsin tidigare.” Institutets forskare bedömde i somras att det finns cirka 295 vargar i landet.

Naturresursinstitutet kom också fram till att vargpopulationen i Finland är uppdelad i en östlig och en västlig delpopulation som har lite kontakt med varandra.

Den genetiska mångfalden hos den östliga populationen är god, eftersom populationen har kontakt med vargpopulationen i Ryssland. Den genetiska mångfalden är däremot sämre hos den vargpopulation som finns i västra Finland.

Genetisk mångfald är viktig med tanke på artens fortlevnad, skriver Jord- och skogsbruksministeriet i ett pressmeddelande.

Den existerande förvaltningsplanen för vargstammen har inte beaktat att vargpopulationen i Finland är uppdelad i två delpopulationer eller att den genetiska mångfalden försvagas.

Det här innebär att det blir svårt att fatta beslut om stamvårdande jakt innan förvaltningsplanen har uppdaterats. Den nya förvaltningsplanen måste se till att den genetiska mångfalden hos vargpopulationen i västra Finland stärks, anser Jord- och skogsbruksministeriet.

Vargen är en strikt skyddad art enligt EU:s habitatdirektiv.

En matematisk prognosmodell ger vid handen att det med 90 procents sannolikhet kommer att finnas 38–51 vargflockar i Finland i november i år. Med samma sannolikhet är flockarnas antal 23–44 i slutet av mars 2023.

Foto: Craig Jones Wildlife Photography / Luonto-Liitto

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Puckellaxen tar över Tana älv

Puckellaxen tar över Tana älv

Surt hav skadar blåstången

Surt hav skadar blåstången

Den svartmunnade smörbulten äts av skarv och rovfisk

Den svartmunnade smörbulten äts av skarv och rovfisk