Med baljväxter minskar behovet av konstgödsel

av | 17 juni 2022

Det finns stor potential att minska jordbrukets beroende av konstgödsel genom att odla mer baljväxter, såsom ärter, bönor och klöver. Det skulle gå att minska behovet av industriellt framställt kväve med upp till 60 procent om baljväxternas potential att binda kväve i marken utnyttjades fullt ut. Bland annat detta framgår av en färsk rapport från Naturresursinstitutet Luke.

Framställningen av konstgödsel är energikrävande och ger upphov till betydande utsläpp av växthusgaser. Ammoniak, som är en råvara till konstgödsel, importeras till Finland huvudsakligen från Ryssland, där framställningen sker med naturgas som energikälla. Att minska importen och ersätta den med andra kvävekällor, såsom baljväxter, vore ett led i strävan att minska användningen av fossila bränslen. För närvarande härstammar över hälften av kvävet som används på åkrar i Finland från konstgödsel, medan baljväxternas andel är blygsam.

Natur och Miljö uppmärksammar för närvarande baljväxternas stora potential som viktig kvävekälla och näringsrik föda i kampanjen Bättre med bönor.

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Sommarledigt!

Sommarledigt!

Spöklika häggar

Spöklika häggar

Finländarna oroade över naturens tillstånd

Finländarna oroade över naturens tillstånd