Klimatmodellerna för Arktis underskattar klimatförändringen

av | 13 mars 2023

Uppvärmningen av Arktis kommer att gå mycket fortare än vad IPCC:s klimatmodeller hittills visat. Det visar två studier som bland annat forskare från Göteborgs universitet nyligen offentliggjorde.

Arktis havsis och ett bistert klimat har försvårat insamlingen av observationer. Dessa är färre än på andra håll i världen och det gör att klimatmodellerna inte har kunnat kalibreras mot verkligheten i Arktis på samma sätt som i andra områden.

– Klimatmodellerna underskattar konsekvenserna av klimatförändringen. Det relativt varma vattnet i polartrakterna är ännu varmare och närmare havsisen i verkligheten. Vi tror därför att polarisen kommer att smälta undan snabbare än beräknat, säger Céline Heuzé. Hon är forskare i klimatvetenskap vid Göteborgs universitet och huvudförfattare till den ena studien.

Polarhavet får ta emot varmt vatten som strömmar norrut via sundet mellan Grönland och Svalbard. De nya studierna visar att mängden vatten och temperaturen är för låga i klimatmodellerna. Också skiktningen av vattnet är fel beräknad i klimatmodellerna. Enligt forskarna finns det ingen konsensus mellan modellerna om vad som kommer att hända i Arktis då klimatet blir varmare.

Forskarna kräver nu att klimatmodellerna ska revideras för att beslutsfattare ska kunna lita på dem.

– Forskning och insamling av data i Arktis måste prioriteras. För närvarande kan vi inte ge en bra prognos på hur snabbt isarna smälter i Arktis, säger Céline Heuzé.

Arktis är viktigt för hur den globala uppvärmningen kommer att fortgå i och med att isen reflekterar bort solljus. Om istäcket minskar till ytan innebär det att solinstrålningen till jorden ökar.

 

Bild: De svåra yttre förhållandena i Arktis gör att antalet observationer är relativt få jämför med andra delar av världen. Foto Céline Heuzé.

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Etla: Finlands utsläpp minskar men likaså minskar kolsänkorna

Etla: Finlands utsläpp minskar men likaså minskar kolsänkorna

Ny prognos: Cirkulära lösningar försvagar inte ekonomin

Ny prognos: Cirkulära lösningar försvagar inte ekonomin

Mykkänen: Den småskaliga kärnkraften kan byggas ut om 10 år

Mykkänen: Den småskaliga kärnkraften kan byggas ut om 10 år