Jakten på havsörn får fortsätta på Åland – trots kritik

av | 14 maj 2024

Åland fortsätter tillåta jakt på havsörn för att skydda sitt ejderbestånd.

Finland är det enda landet i EU som tillåter jakt på havsörn. Foto: Wikimedia Commons / Yathin S Krishnappa.

I fjol beviljade den åländska landskapsregeringen tillstånd till enheten för jakt- och viltvård för att bedriva skyddsjakt på rovfågeln vid Lågskär, och i år omfattar tillståndet ytterligare sex stycken havsörnar, rapporterar Helsingin Sanomat. Finland är det enda EU-landet som beviljat tillstånd för att skjuta havsörnar.

Skyddsjaktens syfte är att trygga överlevnaden för ejderungar i området. Beslutet motiveras med att man försökt göra allt annat för att skydda kullarna, och att jakten är det enda sättet att få havsörnen att hålla sig borta. 

Det finska ejderbeståndet har minskat avsevärt, och arten klassificieras som starkt hotad. Vårjakt på fågeln upphörde på ön våren 2020 efter att EU-domstolen fällde Åland – för andra gången – för att ha brutit mot EU:s fågeldirektiv i traditionell vårjakt på fågeln.

– Det åländska beslutet att öppna upp för skyddsjakt på örn är en motstridig fråga, säger Markus Öst, lektor i miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi. Han har studerat ejdern i nästan trettio år. 

– Havsörnen och ejdern har gått igenom en samevolution över miljontals år, det är minst sagt problematiskt att försöka ändra på relationen mellan dem. Ejderbeståndet är dessutom litet och svårt att skydda i praktiken. Deras levnadsmiljö blir mindre och mindre och det finns flera stressfaktorer som påverkar deras tillvaro.

Lågskär naturskyddsområde är ett Natura 2000-område, som innebär att biodiversiteten på ön skall skyddas. Ön hyser Finlands största ejderkoloni med 1145 häckande ådor år 2022, och är ett av de få områden i landet där ejderbeståndet har vuxit. 

Skyddsjaktsbeslutet i fjol fördömdes av miljöorganisationerna Finlands naturskyddsförbund och Birdlife Finland. Organisationerna, som anser att det inte finns några vetenskapliga bevis på att skyddsjakten faktiskt hjälper ejderstammen, lämnade in en överklagan till Högsta förvaltningsdomstolen. Ärendet är ännu oavgjort.

Öst har svårt att säga hur man borde gå till väga i frågan.

– Mängden havsörnar som skjuts är knappast betydande för artens överlevnad, men man måste se på saken i en större kontext – risken finns att fallet kan bli ett sorts prejudikat för att få kringgå denna typ av lagstiftning på andra håll i Finland eller inom EU. När det kommer till kritan är det även en etisk fråga om en art anses viktigare än en annan.

 

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Nu görs ny inventering av Östersjötumlaren – andra någonsin

Nu görs ny inventering av Östersjötumlaren – andra någonsin

Minskade utsläpp från sjöfarten blev oplanerad klimatmanipulering

Minskade utsläpp från sjöfarten blev oplanerad klimatmanipulering

Förorenande utsläpp från flygtrafiken mycket högre än vad som hittills rapporterats

Förorenande utsläpp från flygtrafiken mycket högre än vad som hittills rapporterats