Flera nordiska banker belånar oljeprojekt i Arktis

av | 3 oktober 2022

Bankerna SEB, Nordea och Swedbank har stöttat oljebolagens letning av olja och gas i Arktis genom att låna ut 43 miljarder svenska kronor (cirka 3,95 miljarder euro) de senaste två åren i strid med Parisavtalet.

Det visar en granskning som Fair Finance Guide Sverige, Greenpeace och Svenska naturskyddsföreningen har gjort.

Enligt utredningen har utlåningen av kapital till nya arktiska oljeprojekt ökat med 30 procent de senaste två åren, uppger Fair Finance Guide Sverige.

Största delen av den finansiella uppbackningen har gått till oljebolagen Aker BP, Lundin Energy och Equinor, som letar oljefyndigheter i området Wisting i närheten av polarisen.

Området ligger nära naturreservatet Björnön där några av världens största fågelkolonier finns. En oljeolycka skulle kunna få förödande konsekvenser för den unika miljön och djurlivet i området, skriver organisationerna.

Jakten på mer fossila bränslen underblåser också klimatförändringarna, vilket drabbar Arktis hårdare än andra regioner i världen. Vissa delar av Arktis har redan värmts upp sju gånger mer än det globala genomsnittet.

Det internationella energirådet (IEA) har slagit fast att all ny utvinning av olja, gas och kol måste upphöra för att det ska vara möjligt att begränsa den globala uppvärmningen i enlighet med Parisavtalets 1,5-gradersmål.

Utredningen bjuder också på en positiv överraskning. Handelsbanken har inte beviljat ett endaste lån till oljeletning i Arktis under den period som har analyserats.

Foto: Øyvind Knoph Askeland / Wikimedia Commons / Heidrunfeltet i Norska havet har producerat olja och gas sedan 1995. Nu fikar oljebolagen Aker BP, Lundin Energy och Equinor efter olja och gas i Arktis.

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

EU gav grönt ljus för förordning som ska skydda biologisk mångfald – Finland röstade nej

EU gav grönt ljus för förordning som ska skydda biologisk mångfald – Finland röstade nej

Muddermassor dumpades i Bruksfjärden – lokal miljöförening känner sig lurad

Muddermassor dumpades i Bruksfjärden – lokal miljöförening känner sig lurad

Klimatpanelen efterlyser tilläggsåtgärder i kampen mot klimatförändringen

Klimatpanelen efterlyser tilläggsåtgärder i kampen mot klimatförändringen