Färre plastkassar i omlopp på Åland

av | 8 mars 2023

Ålänningarna har lyckats minska konsumtionen av plastkassar med över 40 procent i ett projekt som startade 2016.

Projektet bygger på ett samarbete mellan Ålands landskapsregering och Ålands Näringsliv. Bägge parter undertecknade 2016 ett avtal som syftar till att minska antalet plastkassar i det åländska näringslivet.

Genom avtalet ges företagen möjlighet att frivilligt förbinda sig till att minska antalet plastkassar som de säljer till sina kunder. Bland annat de stora livsmedelsbutikerna på Åland har anslutit sig till kampanjen.

Då samarbetet körde i gång såldes över en miljon plastkassar på Åland under ett år. Det innebär att varje ålänning köpte i genomsnitt 33 plastkassar per år. Sex år senare har antalet plastkassar minskat till cirka 600 000 då vi granskar försäljningen av plastkassar 2022, uppger landskapsregeringen i ett pressmeddelande. Siffrorna bygger på statistik från Ålands Näringsliv.

Det minskade antalet plastkassar har ersatts av till exempel tyg- och papperskassar eller biobaserade komposterbara kassar. Vissa åländska affärer har gått in för att slopa plastkassarna helt och hållet från sitt sortiment. Många affärer har också förnyat sina rutiner så att de inte längre erbjuder sina kunder en plastkasse automatiskt.

Plast tillverkas av fossil olja, vilket bidrar till klimatförändringen. Plastkassarna har därtill en extremt kort livscykel. En plastkasse används oftast endast en eller två gånger innan kassen förpassas till soporna.

Foto: Paul Keller / Wikimedia Commons

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Nu görs ny inventering av Östersjötumlaren – andra någonsin

Nu görs ny inventering av Östersjötumlaren – andra någonsin

Minskade utsläpp från sjöfarten blev oplanerad klimatmanipulering

Minskade utsläpp från sjöfarten blev oplanerad klimatmanipulering

Förorenande utsläpp från flygtrafiken mycket högre än vad som hittills rapporterats

Förorenande utsläpp från flygtrafiken mycket högre än vad som hittills rapporterats