EU-kommissionen vill försvaga skyddet av vargen

av | 21 december 2023

EU vill försvaga vargens skyddsstatus.

EU-kommissionen föreslår att vargens internationella skyddsstatus ska ändras från ”strikt skyddad” till en ”skyddad art” i Bernkonventionen. EU gick ut med förslaget i ett pressmeddelande på onsdagen.

EU vill på detta sätt underlätta jakten på varg i linje med EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens målsättningar. Bernkonventionen är ett folkrättsligt avtal som syftar till att skydda utrotningshotade arter. Konventionen, som har undertecknats av 50 länder, utgör grunden för EU:s habitatdirektiv.

EU:s ställningstagande kommer tre månader efter att EU-kommissionen startade en omstridd ”insamling av data för en översyn av vargens bevarandestatus.”

EU-kommissionens utspel har lett till hård kritik bland flera miljöorganisationer på olika håll i Europa. WWF Finland kallar onsdagens initiativ vetenskapsvidrigt. Organisationen vädjar till EU:s medlemsstater att de ska förkasta EU-kommissionens förslag.

”Förslaget att försvaga vargens skyddsstatus grundar sig inte på vetenskap. Personliga och politiska målsättningar ligger bakom förslaget. Von der Leyen försöker göra vargen till syndabock för de utmaningar som drabbar landsbygden. Hennes förslag innebär en helomvändning för EU i vargskyddet. För bara ett år sedan motsatte sig EU ett motsvarande schweiziskt förslag”, säger programdirektör Petteri Tolvanen på WWF Finland.

WWF understryker att det europeiska vargbeståndet inte har uppnått gynnsam bevarandestatus och att det finns effektivare sätt att skydda boskap än att skjuta vargar.

Tolv europeiska miljöministrar har i ett gemensamt brev vädjat till EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevicius att skrinlägga planerna på att försvaga vargskyddet.

EU-kommissionens förslag hotar vargbeståndet på olika håll i Europa. Foto: Stein Valkoinen

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

WWF: Finland hör till världens mest överkonsumerande nationer

WWF: Finland hör till världens mest överkonsumerande nationer

Finländarnas koldioxidavtryck har halverats

Finländarnas koldioxidavtryck har halverats

Människans framfart hotar fågelbestånden

Människans framfart hotar fågelbestånden