Den svartmunnade smörbulten äts av skarv och rovfisk

av | 26 september 2023

Fisken svartmunnade smörbult har sitt naturliga utbredningsområde i Svarta havet och Kaspiska havet. Med fartygs barlastvatten har den spritts till Östersjön där den nu framgångsrikt breder ut sig. I Finland finns den framförallt i västra Finska viken, Åbolands skärgård och kring Åland.

Man befarar nu att den svartmunnade smörbulten som främmande art kan konkurrera ut andra arter i ekosystemet. En undersökning i Karlskrona skärgård visar att den svartmunnade smörbulten kan utgöra en stor del av födan hos rovfiskar och storskarv. I storskarvens föda har den svartmunnade smörbulten ökat markant under det senaste årtiondet. Under häckningsperioden är den svartmunnade smörbulten den viktigaste fisken i storskarvens diet.

Under studiens första år hittade forskarna svartmunnad smörbult i magen på alla undersökta torskar och nästan alla gäddor. Följande år fanns den i hälften av torskarna och en tredjedel av gäddorna. Minskningen berodde sannolikt på att den svartmunnade smörbulten minskat i antal i området. Hos abborren var den lika vanlig i dieten under båda åren.

Undersökningen gjordes tio år efter att den första smörbulten observerades i området. Resultaten visar att arten fått en viktig ekologisk roll som föda för rovfiskar och skarv.

Mer om ämnet i tidskriften Havsutsikt och i originalpublikationen.

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Luke: Finland kommer inte att vara koldioxidneutralt 2035

Luke: Finland kommer inte att vara koldioxidneutralt 2035

Skogsdoft mildrar klimatförändringen – borde inkluderas bättre i klimatmodeller

Skogsdoft mildrar klimatförändringen – borde inkluderas bättre i klimatmodeller

Finland kräver paus med gruvdrift i djuphaven – Nordiska rådet kunde inte enas

Finland kräver paus med gruvdrift i djuphaven – Nordiska rådet kunde inte enas