Sortera rätt när du donerar

av | 22 mars 2022

Uttjänta kläder som inte längre kan användas eller repareras får tjäna som råvara för cirkulärt bruk. Men det är viktigt att se skillnaden mellan kläder som kan återvinnas och avlagda textilier.

Det är lätt att återvinna kläder nu för tiden. Det finns gott om insamlingscontainrar för både användbara kläder och icke-använd­bara kläder, men det gäller att vara noggrann med sorteringen. Innan man packar ned kläder för att bli av med dem är det skäl att sortera kläderna enligt kvalitet. Avlagda textilier ska hållas separat från sådana klädesplagg som kan återanvändas.

Hela och rena kläder kan återanvändas och ska inte förpassas till textilåtervinning. Användbara kläder och hemtextilier kan säljas på loppis och på nätet eller skänkas till kläd­insamlingar och välgörenhetsorganisationer.

Det lönar sig att tänka efter hurdana kläder man lämnar till insamlingar. En bra tum­regel är att fråga sig själv om man är beredd att köpa det plagg som man ska donera. Ingen vill köpa en urtvättad munkjacka eller en uttöjd t-tröja. Outi Pyy är en av Finlands främsta hållbarhetsinfluerare. Hon påtalar ofta vikten av att vårda och återvinna sina kläder i sin blogg och på Instagram där hon hjälper konsumenter vidare med frågor som berör textilåtervinning (instagram.com/outilespyy/).

– Konsumenten har en ytterst viktig roll i försorteringen. Det är konsumentens plikt att sortera det man vill bli av med, säger Pyy.

Hon syftar bland annat på den stora mängd kläder som lämnas in för återbruk. Till exempel välgörenhetsorganisationen UFF tog emot 14 miljoner kilo kläder 2020. Enligt Outi Pyy har donationerna av kläder trefaldigats de senaste 15 åren.

– Det är fel att tänka att man kan lämna in lump och obrukbara textilier till välgörenhetsorganisationer. Det orsakar hanteringskostnader när organisationerna manuellt måste gå igenom varje klädesplagg som har donerats till dem. Organisationerna tar endast emot kläder som har ett försäljningsvärde, säger Pyy.

Hon belyser problemet med statistik. Cirka 15 procent av alla kläder som lämnas in hos välgörenhetsorganisationer kan säljas vidare. I stället för att göra välgörenhetsorganisationerna en tjänst kan man av misstag alltså göra dem en björntjänst. För att undvika onödiga transporter, minska onödigt avfall och låta varor cirkulera längre kan var och en börja med att sortera rätt hemma.

Sorterade avlagda textilier på väg till Pemar där Sydvästra Finlands Avfalls-service omvandlar kläderna till råvara för nya kläder. Foto: SFA

Avlagda textilier borde lämnas in för återvinning som textilmaterial och returfiber. Sydvästra Finlands Avfallsservice har tillsammans med regionala sophanterings­bolag skapat ett nätverk för insamling av avlagda textilier från privata hushåll. Privatpersoner kan nu lämna in rena men obrukbara kläder och hemtextilier i jeansbeklädda insamlingscontainrar i butiker på olika orter i Finland, bland annat i huvudstadsregionen och Egentliga Finland. Genom detta projekt vill Sydvästra Finlands Avfallsservice och de lokala sophanteringsbolagen testa hur villiga konsumenterna är att återvinna och sortera textilier då insamlingspunkterna är mer tillgängliga. Det är även möjligt att som förut lämna in textilavfall på lokala avfallsstationer, oftast mot en liten avfallsavgift.

Avlagda textilier som har lämnats in i dessa insamlingscontainrar skickas till Pemar till en pilotanläggning för förädling av textilier. En ny och större förädlingsanläggning ska enligt planen lanseras 2025. När den nya anläggningen är i gång kan Finland vara det första landet i världen som återanvänder och återvinner avlagda textilier i riksomfattande skala.

I industriell textilåtervinning sorteras konsumenternas textilier i olika material­slag med hjälp av en delvis automatiserad sorteringslinje. En del styrs till återanvändning som sådana och andra förädlas mekaniskt till returfiber. Returfiber kan användas som råmaterial för tillverkning av cirkulära produkter såsom garn, fibertygsmaterial, isoleringsmaterial och fyllningar, akustik­skivor, filtreringstyger och kompositer. 

Då du donerar kläder till välgörenhet och klädinsamlingar:

 • Lämna in endast rena och hela kläder – tvätta plaggen innan du ger bort dem och reparera vid behov. Tänk på att du ger en gåva och vill hantera plagget så att dess värde bevaras.
 • Borsta bort hår och torr smuts.
 • Töm fickorna och vik kläderna prydligt. De ska vara i sådant skick att de direkt kan hängas upp på en galge eftersom second-handbutiken inte har resurser att tvätta, stryka eller reparera kläder.
 • Putsa skor och väskor så att de är rena och ger ett vårdat intryck för nästa ägare.
 • Packa kläderna i slutna plastpåsar för att hindra fuktskador. Insamlingscontainrar kan släppa in regnvatten och det är ytterst viktigt att innehållet i containern inte blir vått och riskerar att mögla.

Källor: Helsingfors­regionens miljötjänster, Sydvästra Finlands Avfallsservice och Outi Pyy.

Kom ihåg-lista för sortering av kläder och textilier

 • Utslitna kläder som inte längre kan repareras hör till kategorin avlagda textilier. Underkläder och strumpor lämnas av hygienskäl inte till återvinning utan sorteras alltid som blandavfall.
 • Hemtextilier kan lämnas in för återvinning, men inte vadderade täcken, dynor, mattor och dylikt. De hör tillsvidare ännu till blandavfall.
 • Accessoarer som består av varierande material kan inte återvinnas som textilier. Skärp, väskor och skor hör till blandavfall, likaså varor av läder och päls som inte hör till kategorin rena kläder.
 • Kontaminerade textilier som drabbats av vägglöss eller andra skadedjur och fuktiga, mögliga eller starkt luktande textilier hör till blandavfall.
 • Till textilåtervinning hör torra och rena kläder som inte längre kan användas eller repareras. Hit hör jackor, byxor, blusar, lakan, handdukar och liknande. Användbara kläder ska man låta cirkulera i användning och lämnas in till återanvändning i klädinsamlingar.
 • Packa textilierna alltid i tätt tillslutna plastpåsar. Så undviker du att textilierna blir fuktiga eller nedsmutsade.

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Ökad efterfrågan på miljörelaterade utbildningar

Ökad efterfrågan på miljörelaterade utbildningar

Dioxinhalterna har halverats under 2000-talet

Dioxinhalterna har halverats under 2000-talet

Nu måste rederierna betala för sina klimatutsläpp

Nu måste rederierna betala för sina klimatutsläpp