Rekordår för vindkraften i Finland

av | 7 december 2022

Det är stark medvind för vindkraftsindustrin i Finland just nu. Det bekräftar Anni Mikkonen, vd för Finska vindkraftsföreningen. 

– Då vi granskar det totala antalet nybyggda vindkraftverk i fjol var tillväxten hela 26 procent. I år install-eras sammanlagt 340 nya vindkraftverk i Finland. Det innebär att tillväxten i år är nästan 50 procent, säger Mikkonen.

Siffrorna innebär att Kristinestad står för 9,1 procent av det totala antalet vindkraftverk som installeras i landet i år.

– Vi kommer att ha cirka 1 300 operativa vindmöllor i Finland före årets slut. Vindkraftverkens sammanlagda kapacitet ligger vid årsskiftet på omkring 5 000 megawatt. 

Vindkraftverken kommer att trygga omkring 11 procent av all elkonsumtion i landet i år medan samma andel var 9 procent i fjol. Prognosen för nästa år visar att andelen kommer att stiga ytterligare med minst 4 procentenheter till 15–18 procent, uppger Finska vindkraftsföreningen.

– Tillväxttakten är i linje med många andra europeiska länder, men vi ligger fortfarande efter till exempel Sverige där man byggde ut vindkraften med 2 000 megawatt i fjol. 

I synnerhet Österbotten satsar hårt på vindkraften för närvarande. Till exempel kommunerna Simo, Kauhajoki, Brahestad, Närpes och Pyhäjoki stod för merparten av den kumulativa tillväxten i fjol.

– Det tar tid att planera och genomdriva en vindkraftspark. De parker som byggs nu har i regel planerats för tio år sedan.

Hur mycket av investeringarna stannar i de kommuner där vindkraftverken byggs?

– Undersökningar visar att cirka 48 procent av investeringen kan kopplas till planeringen, vägbyggen, driften, service och underhåll medan 42 procent går till anskaffningen av vindturbinerna, säger Mikkonen. 

Läs även: Kristinestad går i bräschen för den nya omställningen

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Finland tredje bäst på ny vindkraft i Europa

Finland tredje bäst på ny vindkraft i Europa

Rekordår för vindkraften

Rekordår för vindkraften

Fladdermössen undviker vindmöllor

Fladdermössen undviker vindmöllor