Rekordår för vindkraften i Finland

av | 7 december 2022

Det är stark medvind för vindkraftsindustrin i Finland just nu. Det bekräftar Anni Mikkonen, vd för Finska vindkraftsföreningen. 

– Då vi granskar det totala antalet nybyggda vindkraftverk i fjol var tillväxten hela 26 procent. I år install-eras sammanlagt 340 nya vindkraftverk i Finland. Det innebär att tillväxten i år är nästan 50 procent, säger Mikkonen.

Siffrorna innebär att Kristinestad står för 9,1 procent av det totala antalet vindkraftverk som installeras i landet i år.

– Vi kommer att ha cirka 1 300 operativa vindmöllor i Finland före årets slut. Vindkraftverkens sammanlagda kapacitet ligger vid årsskiftet på omkring 5 000 megawatt. 

Vindkraftverken kommer att trygga omkring 11 procent av all elkonsumtion i landet i år medan samma andel var 9 procent i fjol. Prognosen för nästa år visar att andelen kommer att stiga ytterligare med minst 4 procentenheter till 15–18 procent, uppger Finska vindkraftsföreningen.

– Tillväxttakten är i linje med många andra europeiska länder, men vi ligger fortfarande efter till exempel Sverige där man byggde ut vindkraften med 2 000 megawatt i fjol. 

I synnerhet Österbotten satsar hårt på vindkraften för närvarande. Till exempel kommunerna Simo, Kauhajoki, Brahestad, Närpes och Pyhäjoki stod för merparten av den kumulativa tillväxten i fjol.

– Det tar tid att planera och genomdriva en vindkraftspark. De parker som byggs nu har i regel planerats för tio år sedan.

Hur mycket av investeringarna stannar i de kommuner där vindkraftverken byggs?

– Undersökningar visar att cirka 48 procent av investeringen kan kopplas till planeringen, vägbyggen, driften, service och underhåll medan 42 procent går till anskaffningen av vindturbinerna, säger Mikkonen. 

Läs även: Kristinestad går i bräschen för den nya omställningen

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Finska loppisar säger nej till ultrasnabbt mode

Finska loppisar säger nej till ultrasnabbt mode

Rebellmammorna aktiverar föräldrar som oroar sig för klimatet

Rebellmammorna aktiverar föräldrar som oroar sig för klimatet

Så kan AI hjälpa till att uppnå de globala hållbarhetsmålen

Så kan AI hjälpa till att uppnå de globala hållbarhetsmålen