Hösten 3 / 2021

Påverka på riksnivå

Påverka på riksnivå

I den här serien går vi igenom beslutsfattande på olika nivåer och hur olika samhällsaktörer påverkar beslutsfattandet. I tur står nu nationell lagstiftning och beslutsfattande på riksnivå. För inflytande i rikspolitiken är tidpunkten avgörande. Foto ...
Skördetid för frön

Skördetid för frön

Hösten är mognadens och fröspridningens tid. Att ta tillvara frön och så dem nästa år ger tillfredsställelse av att vara självförsörjande och av att följa med växternas hela livscykel. Foto Magnus Östman Det är speciellt värdefullt att samla in ...