syrebrist

Höga fosforhalter i havet

Höga fosforhalter i havet

Havsforskningsfartyget Aranda har varit ute på sin sedvanliga vinterövervakningsresa på Finska viken, Norra Östersjön, Skärgårdshavet och Bottniska viken. I Finska viken uppmättes höga forsforhalter vid ytan speciellt i området öster om Helsingfors. ...