naturskydd

Skogsrådgivarna styr ofta upp valet av skogsbruksmetod

Skogsrådgivarna styr ofta upp valet av skogsbruksmetod

Vad gör Finlands 620 000 privata skogsägare med sin skog? Säljer rubbet till skogsbolagen, skyddar skogen eller går inför kontinuerligt skogsbruk? Vad skogsägaren gör beror ofta på vem som ger råden och planerar skogsvården. Tänk dig att du är en ...
Ny forskning ska utreda alternativ till kalhyggen

Ny forskning ska utreda alternativ till kalhyggen

I ett samarbete mellan Finland och Sverige ska forskare ta reda på hur olika alternativ till kalhyggen främjar den biologiska mångfalden. Naturresursinstitutet i Finland, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet har inlett ett ...
Naturskyddet tar stryk då Forststyrelsen sparkar 39 personer

Naturskyddet tar stryk då Forststyrelsen sparkar 39 personer

De konkreta konsekvenserna av Orpo-regeringens nedskärningar i naturskyddet trillar nu på plats bit för bit. Forststyrelsens Naturtjänster beviljades 11 miljoner euro mindre i budgetanslag och det här leder nu till att 39 tillsvidareanställda får ...
Naturskyddet i fara efter rekordstora nedskärningar

Naturskyddet i fara efter rekordstora nedskärningar

Anslagen till Östersjöskyddet rasar, anslagen till skydd av skogar reduceras och de statliga pengarna till naturskyddet skruvas ner med en tredjedel. Miljöorganisationernas kritik av den finska regeringens budget är massiv, men klimatpanelens ordförande ...
Nationalparkerna allt populärare

Nationalparkerna allt populärare

Finlands 41 nationalparker lockar allt fler besökare enligt Forststyrelsen statistik. Under perioden januari–juli noterade Forststyrelsen 2,3 miljoner besök i nationalparkerna. Det här är en ökning med två procent jämfört med motsvarande period 2022. ...