Miljöministeriet

Övergivna båtar kan utgöra ett miljöproblem

Övergivna båtar kan utgöra ett miljöproblem

Cirka 10 000 uttjänta båtar överges på olika håll i landet varje år, enligt en utredning som Miljöministeriet har gjort. Den bristfälliga återvinningen antas bero på bristande kunskap och höga kostnader för frakten av kasserade båtar till ...
Skriande brist på naturvårdare

Skriande brist på naturvårdare

Finland ska de närmaste åren restaurera tusentals hektar myrar, anlägga nya våtmarker och återställa en lång rad vattendrag. För allt detta behövs kunnig personal.  Nu går statsförvaltningen in för att starta ett projekt som ska se till att det finns ...