kolsänkor

Markanvändningssektorns kolsänka måste stärkas

Markanvändningssektorns kolsänka måste stärkas

Finlands klimatpanel har kommit med riktlinjer för hur Finland ska uppnå kolneutralitet fram till år 2035. Här betonas att den gröna omställningen innebär stora möjligheter till lönsam affärsverksamhet och nya innovationer gällande produkter och ...
Utredning: Kyrkans kolsänkor var mindre än väntat

Utredning: Kyrkans kolsänkor var mindre än väntat

Den evangelisk-lutherska kyrkan är en av Finlands största enskilda skogsägare. I sitt allt större miljöengagemang tampas kyrkan med villfarelser om hållbarhet och ekologisk mångfald. - Kyrkan kunde avverka lite mindre, lite mjukare, lämna fler områden ...
Reningsverk av trä fungerar

Reningsverk av trä fungerar

Undersökningar som Finlands miljöcentral SYKE låtit utföra visar att trämaterial, såsom stockar nedsänkta i ett dike, fungerar som ett reningsverk och kan ta upp 30–50 procent av fosforn i vattnet. Reningen är en följd av att det börjar växa bakterier, ...
Klimatpanelen: Miljardnota för krympande kolsänkor

Klimatpanelen: Miljardnota för krympande kolsänkor

Finlands klimatpanel efterlyser ett räddningsprogram för att återställa kolsänkorna i landets skogar. Klimatpanelens ordförande, professor Markku Ollikainen, varnar i en intervju för Suomen Kuvalehti att det kan kosta Finland miljardbelopp att ...