kolsänkor

Nu ska kolsänkorna stärkas – men de kvantitativa målen saknas

Nu ska kolsänkorna stärkas – men de kvantitativa målen saknas

Jord- och skogsbruksministeriet bereder ett åtgärdspaket för att stärka de krympande kolsänkorna. Enligt ministeriet är syftet med arbetet att ”främja åtgärder för att stärka skogstillväxten och kolsänkorna.” Hur det ska gå till är tills vidare ...
Återställning av våtmarker motverkar översvämningar

Återställning av våtmarker motverkar översvämningar

Det gynnar miljön och klimatet att återställa tidigare myrmarker som har utdikats och torrlagts. Den slutsatsen drar Shirin Karimi vid Sveriges lantbruksuniversitet som i dag disputerar med sin doktorsavhandling ”Peatland hydrology in boreal Sweden: ...
Finland kan få miljardnota om skogarnas kolsänkor inte åtgärdas

Finland kan få miljardnota om skogarnas kolsänkor inte åtgärdas

Finlands markanvändningssektor, alltså skogssektorn och jordbruket, har under de senaste två åren gått från att ha varit en kolsänka till att bli en utsläppskälla. Det här är dåliga nyheter för klimatet, men också för statens budget. Som medlemsland i ...
Studie visar: Medborgarna värderar mångfald i skogspolitiken 

Studie visar: Medborgarna värderar mångfald i skogspolitiken 

I en studie gjord at Naturresursinstitutet Luke jämförde man finländarnas värderingar angående nationella skogspolitiska alternativ.   I ett pressmeddelande från Naturresursinstitutet Luke fanns det I enkäten – som 2000 medborgare svarade på – stora ...
Markanvändningssektorns kolsänka måste stärkas

Markanvändningssektorns kolsänka måste stärkas

Finlands klimatpanel har kommit med riktlinjer för hur Finland ska uppnå kolneutralitet fram till år 2035. Här betonas att den gröna omställningen innebär stora möjligheter till lönsam affärsverksamhet och nya innovationer gällande produkter och ...