klimatutsläpp

Rekordstora utsläpp av klimatgaser i fjol

Rekordstora utsläpp av klimatgaser i fjol

Fjolårets utsläpp av de tre viktigaste klimatgaserna koldioxid, metan och lustgas bröt alla tidigare rekord, uppger Meteorologiska världsorganisationen WMO i en ny rapport. WMO:s publikation Greenhouse Gas Bulletin skriver att fjolårets klimatutsläpp ...
Trafikens utsläppsmål svåra att uppnå

Trafikens utsläppsmål svåra att uppnå

Fram till år 2030 ska trafikens klimatpåverkande utsläpp halveras jämfört med nivån år 2005. För att detta ska vara möjligt borde 600 000 elbilar rulla på våra vägar år 2030. Den här målsättningen kommer inte att uppnås med nuvarande ökning av antalet ...
Uppsving för försäljningen av elbilar i år

Uppsving för försäljningen av elbilar i år

Allt fler finländare köper elbilar. Övergången bromsas ändå av otillräckliga statliga stöd, höga försäljningspriser och en skriande brist på laddningsstationer, anser två experter.  Ryktet om den bensindrivna bilens död är överdrivet. Den ...
Experter förutspår: Nytt uppsving för kolkraften

Experter förutspår: Nytt uppsving för kolkraften

Ryktet om kolkraftens död är starkt överdrivet. Det bedömer flera energiexperter. Allt fler europeiska länder går nu in för att plocka fram kolkraften ur malpåsen efter EU:s beslut att avveckla importen av rysk naturgas. Till exempel Tyskland, ...
Våtmarksodling ger mindre klimatutsläpp

Våtmarksodling ger mindre klimatutsläpp

Våtmarksodling ger mindre klimatutsläpp Genom att höja vattennivån på åkrar med torvjord minskar man läckaget av koldioxid från jorden. På den våta marken kan man odla speciella nyttoväxter. Över 100 olika växter har konstaterats kunna användas vid ...