klimatförändring

Unikt  datamaterial visar tydlig temperaturökning i västra Finska viken

Unikt datamaterial visar tydlig temperaturökning i västra Finska viken

Vattentemperaturen har regelbundet mätts både vid ytan och bottnen utanför Tvärminne zoologiska station sedan 1926. Det här har gjort det möjligt att följa med hur temperaturen varierat under en drygt 90 år lång period, vilket är unikt i Finland. Nu ...
Flera nordiska banker belånar oljeprojekt i Arktis

Flera nordiska banker belånar oljeprojekt i Arktis

Bankerna SEB, Nordea och Swedbank har stöttat oljebolagens letning av olja och gas i Arktis genom att låna ut 43 miljarder svenska kronor (cirka 3,95 miljarder euro) de senaste två åren i strid med Parisavtalet. Det visar en granskning som Fair ...
Trädplantering binder inte alltid kol effektivt

Trädplantering binder inte alltid kol effektivt

Skogarnas förmåga att binda koldioxid ur atmosfären är viktig då man beräknar klimatförändringens storlek och effekter. Nu varnar forskare vid bl.a. Göteborgs universitet för att trädplantering kanske inte är den universalmedicin mot klimatförändring som ...
Klimatförändringen får blåmusslor att försvinna

Klimatförändringen får blåmusslor att försvinna

På svenska västkusten har man sedan slutet av 1990-talet kunnat följa med hur blåmusslorna längs stränderna minskat kraftigt i antal. Där det tidigare fanns rika musselbankar är nu havsbottnen täckt av tomma musselskal. I en artikel i tidskriften ...
ECB: Klimatförändringen kan undergräva den ekonomiska stabiliteten

ECB: Klimatförändringen kan undergräva den ekonomiska stabiliteten

Klimatrisker kan sätta det internationella finanssystemet i gungning. Det skriver Europeiska centralbanken och Europeiska systemrisknämnden ESRB i en gemensam rapport. ESRB har som uppgift att övervaka och bedöma systemriskerna för EU:s finansiella ...