ekologi

Minskad storlek bland fiskarna kompenseras av fler individer

Minskad storlek bland fiskarna kompenseras av fler individer

Stora individer bland fiskarna har blivit allt färre i världshaven. Å andra sidan ökar antalet mindre fiskar, så att den totala biomassan hålls konstant. Det här visar en stor studie som omfattar växter och djur i hela världen. I studien medverkade ...
Miljöaktiv unirektor

Miljöaktiv unirektor

Jari Niemelä är nybliven rektor vid Helsingfors universitet. Han har en bakgrund som forskare i entomologi och stadsekologi. Han har också lett arbetet vid universitetets nygrundade institut för hållbar utveckling. Jari Niemelä är försiktigt optimistisk när det gäller samhällets utveckling i hållbar riktning.