WWF: Finland hör till världens mest överkonsumerande nationer

av | 12 april 2024

Naturresurserna i de finska skogarna hotas av överstora avverkningar, skriver WWF. Foto: Mikael Sjövall

Naturresurserna i de finska skogarna hotas av överstora avverkningar, skriver WWF. Foto: Mikael Sjövall

Finländarna har i dag, fredagen den 12 april redan konsumerat sin statistiska andel av årets naturresurser, skriver WWF Finland i ett pressmeddelande. WWF understryker att överkonsumtionen är den främsta orsaken till klimatförändringen och naturförlusten.

Finländarnas konsumtion per capita hör till världens högsta. Överkonsumtionsdagen i Sverige infaller en vecka senare. I Tyskland infaller dagen i maj och i Kina har landet konsumerat sin statistiska andel av naturresurserna i juni.

”Hälften av jordens befolkning bor i länder där det ekologiska fotavtrycket hålls innanför den globala bärkraftens ramar, säger Jussi Nikula, naturskyddsrådgivare på WWF.

De landspecifika överkonsumtionsdagarna bygger på kalkyler från Förenta nationernas statistik om konsumtionen av naturresurser och ekonomiska indikatorer. Enligt dessa siffror har finländarnas ekologiska fotavtryck överskridits den 12 april då man beaktar världens biokapacitet, alltså förmågan att producera förnybara naturresurser.

”Om alla skulle konsumera lika mycket som vi finländare skulle vi behöva tre och ett halvt jordklot för att trygga konsumtionen”, säger Nikula.

WWF riktar hård kritik mot statsminister Petteri Orpos regering.

”Den nuvarande regeringen för utvecklingen åt fel håll genom att sänka beskattningen på fossila trafikdrivmedel och genom att tillåta överstora avverkningar av skog”, säger Nikula.

WWF kräver att regeringen ser över de miljöskadliga subventionerna i samband med budgetförhandlingarna som startar nästa vecka.

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Ny studie avslöjar prislappen för att avveckla kolkraften

Ny studie avslöjar prislappen för att avveckla kolkraften

Rederierna i Finland vill förbjuda utsläpp från skrubbrar

Rederierna i Finland vill förbjuda utsläpp från skrubbrar

Kommunernas klimatutsläpp fortsätter att sjunka

Kommunernas klimatutsläpp fortsätter att sjunka