Rekordår för vindkraften

av | 10 januari 2023

Förra året byggdes nya vindkraftverk i Finland i aldrig tidigare skådad takt enligt uppgifter från Finlands vindkraftsförening. Antalet nya vindkraftverk som togs i bruk 2022 uppgick till 437. Det innebar en ökning på 2 430 megawatt eller 75 procent av Finlands sammanlagda vindkraftskapacitet. Största delen av de nya vindkraftverken togs i bruk i slutet av året, varför deras produktion kommer att synas i statistiken först under 2023.

Totalt finns det nu 1 393 vindkraftverk i Finland med en kapacitet på 5 677 megawatt. Av denna är 47 procent i inhemsk ägo.

Vindkraften är det industriområde som för närvarande lockar flest utländska investerare till Finland. År 2022 inbringade de färdigställda vindkraftverken investeringar på 2,9 miljarder euro.

– Vindkraften är en decentraliserad energiproduktionsform som bidrar med ny livskraft till många mindre kommuner där det i övrigt finns få investeringsobjekt, säger vindkraftsföreningens verkställande direktör, Anni Mikkonen.

Under de närmaste åren kommer vindkraften att ytterligare byggas ut. Enligt vindkraftföreningens uppgifter kommer kapacitet på cirka 1 000 megawatt att färdigställas under 2023. Motsvarande siffror för 2024 och 2025 är 1 200 respektive 1 000 megawatt. Siffrorna för de två sistnämnda åren kommer sannolikt ännu att justeras uppåt.

År 2025 förväntas vindkraften täcka minst 28 procent av Finlands elförbrukning.

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Över 50 000 fästingsobservationer har gjorts i år

Över 50 000 fästingsobservationer har gjorts i år

Företag mörkar studier om bekämpningsmedel

Företag mörkar studier om bekämpningsmedel

Bioplaster påverkar fisk negativt 

Bioplaster påverkar fisk negativt