Etla: Finlands utsläpp minskar men likaså minskar kolsänkorna

av | 27 november 2023

Avverkad skog i Salla.

Avverkad skog i Salla. Foto: Jani Sipilä

Näringslivets forskningsinstitut Etla har publicerat en ny prognos över Finlands utsläpp och målet om att nå koldioxidneutralitet.

Etla beräknar att Finlands utsläpp av växthusgaser minskar med ca fyra procent per år under åren 2023-2027. Samtidigt minskar mängden kolsänkor i motsvarande mängd, vilket betyder att landets totala nettoutsläpp hålls på samma nivå.

Finland behöver bland annat satsa på utfasningen av fossila bränslen och förstärka kolsänkorna, rekommenderar Etla. Det är framför allt tillväxten av utsläppsfri elproduktion som bidrar till minskade utsläpp. Men för helhetsbilden behöver Finland satsa på utfasningen av fossila bränslen och att förstärka kolsänkorna.

Etla bedömer att Finlands mål om koldioxidneutralitet 2035 inte kan uppnås enligt nuvarande trend.

Markanvändningssektorns roll som kolsänka har minskat under det gångna decenniet och år 2021 förvandlades den till och med till en utsläppskälla. Skogshygge och odlingsmark utgör allt mer som utsläppskälla snarare än kolsänka.

Institutets forskare Ville Kaitila ser ändå ljus i tunneln i och med att trafiken överlag löper alltmer på fossilfritt bränsle och att fabriksindustrins utsläpp styrs med handelsrätter.

Läs hela rapporten Suomen kasvihuonekaasupäästöt 2023-2027 ja hiilineutraaliustavoite (på finska) på Etlas hemsida.

Läs mer om:

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Luke: Finland kommer inte att vara koldioxidneutralt 2035

Luke: Finland kommer inte att vara koldioxidneutralt 2035

Skogsdoft mildrar klimatförändringen – borde inkluderas bättre i klimatmodeller

Skogsdoft mildrar klimatförändringen – borde inkluderas bättre i klimatmodeller

Finland kräver paus med gruvdrift i djuphaven – Nordiska rådet kunde inte enas

Finland kräver paus med gruvdrift i djuphaven – Nordiska rådet kunde inte enas