Ny invasiv fiskart upptäckt i Finland

av | 26 september 2022

Naturrresursinstitutet slår larm om en ny invasiv fiskart som har upptäckts i ett litet tjärn i Egentliga Finland under sensommaren. Fiskarten går under namnet amursömnfisk (Perccottus glenii).

Amursömnfisken härstammar från nordöstra Asien där den påträffas i Kina, Korea och de östra delarna av Ryssland. Det är nu första gången som arten har registrerats i Finland. Amursömnfisken har tidigare upptäckts i Estland och i de östra delarna av Finska viken i Ryssland.

Amursömnfisken är en abborrfisk som kan bli upp till 25 centimeter lång. Den kännetecknas bland annat av en stor mun, en robust kroppsbyggnad och mörka strimmor vid ögonen. Amursömnfisken klarar sig i tuffa, syrefattiga livsmiljöer, förökar sig snabbt och är bra på att jaga till exempel grodor.

Enligt Naturresursinstitutet är amursömnfisken inte skadlig för människan, men fiskarten utgör ett allvarligt hot mot artrikedomen i de finska vattendragen, skriver institutet i ett pressmeddelande.

Amursömnfisken har klassificerats som en skadlig invasiv art inom hela EU, vilket innebär att artens utbredning måste stoppas.

Det är tills vidare oklart vilka åtgärder som miljömyndigheterna nu ska vidta för att stoppa spridningen av amursömnfisken i Finland.

Enligt Naturresursinstitutet har amursömnfisken planterats i insjön i Egentliga Finland avsiktligt. Enligt lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter och strafflagen är det olagligt att sprida skadliga invasiva arter i Finland.

Foto: Sanna Kuningas / Naturresursinstitutet

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Aktiv miljöorganisation kämpar för Kimitoöns skogar

Aktiv miljöorganisation kämpar för Kimitoöns skogar

Nu börjar dragkampen om den biologiska mångfalden i Montreal

Nu börjar dragkampen om den biologiska mångfalden i Montreal

Den urvattnade naturskyddslagen väcker besvikelse

Den urvattnade naturskyddslagen väcker besvikelse