Ny enkät: Europa vill bryta beroendet av rysk energi

av | 20 juni 2022

En överväldigande majoritet eller hela 87 procent av Europeiska unionens medborgare vill minska på beroendet av rysk energi så fort som möjligt. Det framgår av en färsk enkät som EU-kommissionen har låtit göra.

En lika stor andel EU-medborgare anser att satsningar på energieffektivisering förbättrar EU:s allmänna säkerhet medan 86 procent anser att säkerhetssituationen gynnas av en minskad import av olja och gas. 85 procent av dem som intervjuades i enkäten vill att EU satsar kraftfullt på förnybar energi.

49 procent av EU-medborgarna oroar sig för att klimatförändringen försvagar EU-ländernas ekonomiska utveckling. 81 procent tror ändå att investeringar i förnybar energi dämpar prishöjningarna för energi.

Enligt EU-medborgarna är försvars- och säkerhetsfrågor de viktigaste fokusområdena för EU just nu. De som svarade på enkäten anser att det näst viktigaste tyngdpunktsområdet är EU:s strävan att bli självförsörjande på energi.

80 procent av européerna stöder EU:s ekonomiska sanktioner som har införts mot Ryssland efter att Kreml påbörjade sitt anfallskrig i Ukraina.

EU-kommissionens enkät bygger på intervjuer med sammanlagt 27 000 EU-medborgare från 27 medlemsländer. Intervjuerna gjordes i våras mellan den 19 april och den 16 maj.

Flera artiklar på finlandsnatur.fi

Sommarledigt!

Sommarledigt!

Spöklika häggar

Spöklika häggar

Finländarna oroade över naturens tillstånd

Finländarna oroade över naturens tillstånd